Die enigste aktiewe adverteerders wat ons op die webwerf gaan toelaat is akkommodasie instellings in en naby Simonstad en persone wie besoekers aan Kaapstad na en van die Kaapstadse lughawe vervoer en Motorverhuringsmaatskappye.

Die koste om te adverteer vir 2015/2016 is of R69 per maand of R690 per jaar indien u vooruit betaal. Die bedrag sal jaarliks met inflasie aangepas word op 1 Oktober.

Bankbesonderhede:

Kwikwap Ezeweb CC
Standard Bank
014360810
051001

Hoekom nie u eie webwerf ook kry nie? Die webwerwe kan in Engels ook gedoen word. 

Ons webwerwe kos tussen R2,399 en R3,999 eenmalig. U word geleer om die webwerf self te bestuur. U kan ook u besprekings kalendar vanaf u webwerf beheer en kredietkaart betalings van gaste ontvang indien u wil. Die maandelikse koste is R150 vir alles. Die enigste ander kostes is die aanvanklike domein registrasie.

U kyk na een van ons webwerwe wat met ons eie sagteware gebou is. Op die webwerf van www.buddywebdesign.co.za is daar nog voorbeelde.

Hier is die skakel om u besigheid self te lys. Alternatiewelik kan u ons die inligting per epos stuur.